Sản Phẩm Tiêu Biểu

Nệm & Giường ngủ

KITKA

Giá: 6,490,000 

Ghế, Đôn & Ghế dài

PALL MALL

Giá: 849,000 

Sofa & Ghế phòng khách

STAMFORD

Giá: 24,900,000 

Sofa & Ghế phòng khách

SACRAMENTO

Giá: 3,990,000 
Giá: 7,990,000 

Sofa & Ghế phòng khách

VIKTOR

Giá: 8,990,000 

Ghế, Đôn & Ghế dài

ATTILA

Giá: 1,990,000 

Nệm & Giường ngủ

NEBULA

Giá: 3,990,000 

Ghế, Đôn & Ghế dài

ATTILA

Giá: 1,990,000 

Sofa & Ghế phòng khách

SHIBUYA

Giá: 7,490,000 

Bàn

HARRIS

Giá: 7,990,000 

Sofa & Ghế phòng khách

STAMFORD

Giá: 24,900,000 

Sofa & Ghế phòng khách

SACRAMENTO

Giá: 3,990,000 

Sofa & Ghế phòng khách

VIKTOR

Giá: 8,990,000 
Giá: 7,990,000 

Sofa & Ghế phòng khách

CONNEMARA

Giá: 7,490,000 

Trang trí nội thất

Hàng mới về

ĐỊA CHỈ

UMA hiện đang sở hữu hệ thống 15 Siêu thị Nội Thất và Trang Trí tại hai thành phố chính của Việt Nam là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.